Itt mindent megtalálhatsz az eMAG Marketplace-ről

Keress könnyedén az összes rendelkezésre álló anyagunkban, hogy megtaláld a számodra szükséges információkat.

Search

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

()

Ebben a cikkben a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok megsértését járjuk körül.

Eladónak minősül valamennyi olyan természetes vagy jogi személy, aki termékeit az eMAG Marketplace felületen kívánja közzétenni és eladni. Termékei eMAG Marketplace felületen való elhelyezéséhez és az ügyfelek eléréséhez el kell fogadnia és be kell tartania a szerződésben foglalt valamennyi feltételt, ideértve a szellemi tulajdon védelmére, tiszteletben tartására vonatkozó feltételeket is.

A platformon való regisztráció utolsó lépéseként az eMAG kiküldi Önnek a Felhasználási Feltételeket, ami a vállalkozása és az eMAG közti együttműködés feltételeit szabályozza, valamint a kölcsönös jogok és kötelezettségek keretéül is szolgál. A szerződés elfogadásának pillanatától kezdve, a szerződő felek vállalják, hogy az ebben foglaltakat teljes mértékben, az együttműködés teljes ideje alatt, tiszteletben tartják.

A Felhasználási Feltételek hatodik pontja tér ki arra a pontra, melyben az eladó nyilatkozik és szavatolja, hogy az általa az eMAG Marketplace felületen kínált termékek értékesítéséhez szükséges szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások használata fölött érvényesen rendelkezik – ide értve a termékek leírásához és promóciójához kapcsolódó anyagokat és szellemi termékeket is.

A termékek dokumentációja, leírása és promóciós elemei különösen, de nem kizárólagosan a weboldalon közzétett termékek dokumentációjához használt fényképekre, videókra, szövegekre, feltüntetett névre, márkanévre vonatkoznak. Ezeknek eredetinek, Ön által létrehozottnak kell lenniük, és nem sérthetik más eladók szerzői jogait, iparjogvédelem, illetve egyéb jogi oltalom alá eső szellemi alkotásait.

Az eMAG Marketplace platformon a termékek elhelyezése során tanúsított magatartás, a vásárlók megtévesztése, valamint a dokumentáció elemeinek – úgy mint, fotók, képek, design és vizuális elemek, szóvédjegyek vagy szabadalmak – jogosulatlan használatának következtében jelentős költséggel járó kárigény keletkezhet.

Amennyiben az eMAG-hoz az Ügyfél, más eladó vagy bármely harmadik fél a felületen kínált termék vonatkozásában harmadik személy jogának (pl. védjegyjogok / iparjogvédelmi oltalom alatt álló jogok / szerzői jogok / egyéb védett jogok) megsértése tárgyában nyújt be kárigényt, úgy az eMAG ezeket az igényeket továbbítja az érintett eladó felé. Ilyen esetben minden rendelkezésre álló információ továbbításra kerül az érintett eladó felé, aki köteles a kialakult jogvitát orvosolni, megtéríteni a jogaiban sértett fél kárát, a szellemi tulajdonhoz fűződő jog megsértése esetén.

A eMAG jogosult arra, hogy a helyzet tisztázásáig ideiglenes intézkedéseket hozzon, és ehhez kapcsolódóan az okozott kárért nem vonható felelősségre.

Ha bizonyítást nyer az eladó felelőssége, felhasználói fiókjában megtesszük az ennek következtében szükséges lépéseket, ilyen esetben kizárólag az eladó felelős a helyzet orvoslásáért, és köteles az okozott károkat megtéríteni.

Az alkalmazható ideiglenes intézkedések egyike lehet az érintett termék blokkolása, ha egy vagy több terméke dokumentációjával kapcsolatban felmerül, hogy az a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat sért.

Vagy felhasználói fiókja ideiglenes felfüggesztésére is sor kerülhet, ha amellett, hogy egy vagy több teljesítménymutató értéke nem felel meg az elvárt, a szerződés Teljesítmény mellékletében meghatározott szintnek, szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, vagy más eladók jogait sérti, vagy olyan tevékenységet végez, ami ellentmond a szerződésben foglalt kitételeknek.

Abban az esetben, ha fiókja ideiglenesen felfüggesztésre kerül, továbbra is feldolgozhatja a vásárlók által a felfüggesztés előtt leadott rendeléseket vagy a beérkező visszaküldési kérelmeket, de a termékek nem lesznek elérhetők a weboldalon, így a felfüggesztés ideje alatt rendelései sem érkezhetnek.

Ha az eMAG Marketplace-szel folytatott együttműködés jogi hátterével kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, az Üzenetközponton keresztül vegye fel velünk a kapcsolatot, és küldje el vonatkozó észrevételeit. Ezt követően a lehető legrövidebb időn belül igyekszünk választ adni, és útmutatással szolgálni.

 

Az admin felületen eMAG Academy menüpontban folyamatosan további hasznos videós segédanyagokat teszünk közzé, annak érdekében, hogy a felület használatával kapcsolatban felmerülő kérdéseire a lehető leghamarabb válaszolhassunk.

Sikeres értékesítést kívánunk!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE