Changes to the Terms and Conditions

()

Általános Értékesítési feltételek főbb változásai

 

Folyton olyan megoldásokat keresünk, amelyek a lehető legtöbb fejlesztési lehetőséget biztosítják az Önök számára, és ezzel együtt hozzájárulnak a tisztességes, egészséges piaci elvek mentén felépülő versenykörnyezet fenntartásához.

A jelen tájékoztatás az általunk legfontosabbnak tartott változásokat veszi számba, azonban mielőtt elfogadja ezeket, feltétlenül olvassa el figyelmesen az érintett dokumentumokban rögzített összes rendelkezést, annak érdekében, hogy valamennyi változásról teljeskörű tudomással bírjon. Az új szerződéses feltételek az Általános Értékesítési Feltételek elfogadásának időpontjában lépnek hatályba. E körben megjegyzendő, hogy az elfogadás történhet egyértelműen, a megváltozott Általános Értékesítési Feltételek ügyfélfiókban történő kifejezett elfogadásával, illetve ennek hiányában hallgatólagosan is, mely esetben a változások a szabad nap szabály megjelenésének időpontjától számított 15. nap után lépnek hatályba (ennek számításánál az első és utolsó nap nem veendő figyelembe).

 

Mi változik pontosan:

 

A csomagautomatás kiszállításhoz szükséges változások: A szerződési feltételek frissítései

 

 

·        Az Általános Szerződési feltételek 16.pontjában – A MEGRENDELÉSEK FELVÉTELE, FELDOLGOZÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA, 16.20 – 16.24. cikk. Meghatároztuk a termékek az ügyfelek részére történő kiszállításának folyamatában résztvevő felek kötelezettségét. Önnek kell gondoskodnia arról, hogy a vásárlók számára rendelkezésre bocsássa az összes számukra elérhető szállítási módot, és hogy kezelje a szállítási okmányok helyes kiállítását.

·        Házhozszállítás esetén a termékek kézbesítéséért kizárólag az eladó felel. Ezért meg kell győződnie arról, hogy a házhozszállítások esetében a platform szabványainak tiszteletben tartásával végzi azokat, hogy a platformba integrált, ismert futárszolgálatot vesz igénybe, és hogy biztosítja a csomag felbontásának lehetőségét a kézbesítéskor. A csomagautomatába történő kiszállítások esetében, mivel az eMAG Platform által minden ügyfél számára kínált szolgáltatásról van szó, az Ön felelőssége az lesz, hogy a csomagok futárnak történő átadására vonatkozó határidőket az eMAG Marketplace platformra feltöltött információknak megfelelően betartsa.

·        A csomagautomatába történő szállítás esetén az eMAG vállalja, hogy a Vevők részére a Megrendelésekhez kapcsolódó Termékek kiszállítását az eMAG Platform szabályainak és a Vevők kérésének megfelelően, a Vevő által megjelölt csomagautomatába, egy ismert futárszolgálattal biztosítja. Az eMAG vállalja, hogy tiszteletben tartja az eMAG Platformra feltöltött szállítási feltételeket, valamint a Vevői Megrendelésben megjelölt szállítási helyet, az Eladónak pedig továbbra is kötelessége a csomagok eMAG Marketplace Platformra feltöltött futárszolgálathoz történő kiszállítási határidőinek betartása.

 

·        A REGISZTRÁCIÓ FELTÉTELEI 3.2. pontja kiegészítésre került azzal, hogy az Eladónak kereskedői vagy nem kereskedői státuszáról is nyilatkoznia kell.

 

·        A TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE AZ EMAG FELÜLETEN elnevezésű 5. szakasz 5.1. cikk c. pontja kiegészítésre került azzal, hogy az Ügyfelekkel való kapcsolatfelvétel nem lehetséges tranzakciós üzenetek küldése, Termék értékelés vagy Eladó értékelés, vagy a már leadott az értékelés/véleményezéshez kapcsolódó további információ kérése érdekében, illetve rendelés megerősítésével kapcsolatban. Az 5.1. cikk o-q. pontjai a jó gyakorlat szabályait tartalmazzák a termékek kereskedelmének és kézbesítésének folyamatában. Így Önnek biztosítania kell az rendelések tárgyát képező termékek megfelelő csomagolását és címkézését, valamint a szállítása vásárlók által kért módon kell biztosítania. Tartalmazzák továbbá az eladó felelősségét, hogy csomagautomatába történő kiszállítás esetén biztosítsa a csomagok átadását a futárszolgálatnak Magyarország vagy Románia területén, illetve a csomagok átvételét Magyarország vagy Románia területén, amelyre az ügyfél kérte a szállítást / visszaszállítást a csomagautomatába.

·        Az 5.2. cikk kiegészült az f. ponttal, amely szerint az eMAG vállalja, hogy biztosítja a kiszállítást és a visszaküldést azon rendelések esetén amelyeket az Ügyfél csomagautomatán (biztonságos csomagküldési rendszer, kóddal elérhető operációs rendszerrel, amely biztonságosan tárolja a csomagokat az Ügyfelek által történő felvételig, és amely biztosítja a Termékek visszaküldésének lehetőségét) keresztül kérte a kiszállítást és visszaküldést; minden esetben az Eladó tartozik felelősséggel a Termék, a csomagolás és a csomagok megjelölésének megfelelőségéért, valamint az a csomagok tartalmáért, az eMAG Academy-n a Jogi követelményekben foglalt rendelkezések szerint.

 

A TELJESÍTMÉNYJELZŐK FÜGGELÉKKEL kapcsolatos frissítések I. RÉSZ – TELJESÍTMÉNYJELZŐK A következő módosításokat hajtottuk végre:

 

o   1. A Csomagkövetési lefedettség meghatározása, ez a házhozszállítási platformról generált és kézbesített AWB-k százalékos arányát fogja mérni, tekintettel arra, hogy a csomagautomatákba történő szállítás esetében minden AWB kizárólag az eMAG Marketplace platformról adható ki.

o   4. Az Eladóhoz az ügyfelektől beérkezett panaszok százalékos aránya adott hónapban   0, de mindenképpen    kisebb    mint    0,5% (azon Megrendelések százaléka, ahol legalább egy panasz vagy minőségi kifogás jelentkezik, a teljes darabszámból, az összes lezárt Megrendeléshez viszonyítva) a tárgyi időszakban (előző hónap) és a megelőző elszámolási időszakban (két hónappal korábban) egyaránt.

o   10. Csomagszállítás szolgáltatási szintje (az eladó által a futárnak átadott csomagok, a Marketplace platformon beállított munkarendben, a futárszolgálat által az adott településre bejelentett átvételi időpont alapján, a platformról generált AWB-vel). Jelenti, hogy a futárnak átadott AWB-k százalékos aránya a véglegesített megrendelésekhez kapcsolódó összes AWB-ből legalább 90% lesz a folyó hónapban (folyamatban lévő időszak) és az előző hónapban (előző referencia-időszak).

o   Pontosítást adtunk a Visszaküldési kérelmek teljesítési arány mutató kiszámításának módjára vonatkozóan, ami alapján azt a beérkezett visszaküldési kérelmek száma, nem pedig a megrendelésben szereplő termékek száma alapján számoljuk ki.

o   A visszaküldési arány meghatározásának aktualizálása – (a Vásárlók által visszaküldött Termékek, a nekik ki nem szállított Termékek és a Teljesített Rendelésekből   visszáruigény   nélkül visszavont  Termékek  számaránya  a  Vásárlóknak kiszállított  Termékek  számához  viszonyítva)  nem haladja meg a 2 %-ot (illetve Divatcikkek esetén a 15%-ot,   ideértve   különösen   a   Férfi   Ruházat,   Női Ruházat, Lábbelik, Táskák és Kiegészítők, 5% Gyermekdivat és 8% a következő kategóriáiba eső   termékeket: Futás, Triathlon és Járművek)   a   tárgyi   időszakban   (előző hónapban),   illetve   a   megelőző   elszámolási időszakban  (két  hónappal  korábban)  azzal,  hogy visszaküldött termékek alatt azon termékeket értjük, amelyeket  a  Vásárlók  már  átvettek,  ám  később valamilyen   okból   visszaküldtek   az   Eladónak, függetlenül attól, hogy rendelkezésre áll-e információ a  Marketplace  felületen  generált  AWB-k  állapotáról vagy sem. A Vásárlónak eddig ki nem küldött Termék alatt   mindazon   terméket   értjük, amelynek kiszállítása, ill. kézbesítése a Vásárlónak valamilyen okból még nem történt meg.

A TELJESÍTMÉNYJELZŐK FÜGGELÉKKEL kapcsolatos frissítések II. RÉSZ – MAGATARTÁSSZABÁLYOK – A. pontjában a következő módosításokat hajtottuk végre:

o   A Termékek az eMAG Marketplace felületen történő forgalmazásának szabályai közé beemelésre került a kettős minőség tilalma, amely szerint az azonosnak tekintett és az Európai Unió más tagállamaiban forgalmazott termékek nem tartalmazhatnak más eltérést, mint azok, amelyek jogos és objektív tényezőkből adódhatnak (például, de nem kizárólagosan, az alapanyagok összetétele, elérhetősége, szezonális jellege, a kereskedő azon joga, hogy azonos márkájú árukat eltérő tömegű és térfogatú csomagolásban kínáljon a különböző földrajzi piacokon).

 

Az eMAG Marketplace platformon történő termékértékesítéssel kapcsolatos pontosítások:

o   Az Általános Szerződési Feltételek 5. fejezetében. TERMÉKEK KERESKEDELME AZ eMAG PLATFORMON, o-u. cikkek.,

o   Ezen kívül az r-u. pontokban részletezésre kerülnek a forgalmazott termékek minőségére, kettős minőségére és az eladó felelősségére vonatkozó szabályok a termékek összetételével/jellemzőikkel kapcsolatban a vevők helyes tájékoztatása érdekében.

o   Az Általános Szerződési Feltételek Függelék 5. pontja (a Marketplace felülethez való hozzáférés korlátozása, felfüggesztése és megszüntetése) 5.1. pontjában részletezzük azokat az intézkedéseket, amelyeket az eMAG Marketplace akkor hozhat, ha az eMAG platformon az Európai Unió egy másik tagállamában forgalmazott azonos termékkel kapcsolatos panaszt kap. (kettős minőség)

o   A függelék 5.1. pontjában az rögzítésre került, hogy az Eladó ideiglenes felfüggesztésére vagy inaktiválására akkor is sor kerülhet, ha nem tesz eleget a 3. számú mellékletben említett, az etikus magatartással és a jogellenes cselekmények kezelésével kapcsolatos kötelezettségeknek és/vagy nyilatkozatoknak.

o   A Teljesítményjelzők Függelék Magatartásszabályok III. RÉSZ – Etikus magatartás és a tiltott viselkedésformákkal szembeni fellépés, 1.e. pont az eladó felelősségéről szól, amely szerint az összes hatályban lévő gazdasági és pénzügyi szankciót tiszteletben kell tartani, és meg kell erősíteni, hogy az értékesített termékek és szolgáltatások nem tartoznak szankciók hatálya alá, és forgalmazásuk nem tiltott a hatóságok által. A “szankciók” és a “célországok és földrajzi területek” fogalmát is pontosítottuk az Általános Szerződési Feltételekben, 1. pontjában a fogalommeghatározások alatt.

A KERESKEDELMI FÜGGELÉKKEL kapcsolatos frissítések – A következő módosításokat hajtottuk végre:

o   Az eMAG fenntartja a jogot, hogy előre meghatározott objektív szempontrendszer teljesítése és/vagy értékesítése célok elérése esetén havonta, negyedévente vagy félévente utólagos jutalék visszatérítéseket kezdeményezzen bizonyos Eladói számára.

 

Ahogy fentebb említettük, a jelenlegi tájékoztatásban a legjelentősebbnek vélt változásokat foglaltuk össze a teljesség igénye nélkül, ugyanakkor nagyon fontos, hogy kellő körültekintéssel és alaposan megismerkedjenek a jogi dokumentumokban rögzített további információval is, hiszen csakis abban az esetben fogják tudni teljeskörűen    megismerni az életbe lépő változásokat és betartani az Általános Értékesítési Feltételek vonatkozó rendelkezéseit. Hiszünk benne, hogy ezek – a vásárlók és eladók érdekeit egyaránt védeni hivatott – változások hozzájárulnak majd közös és harmonikus fejlődésünkhöz, és elősegítik a kölcsönös előnyökkel járó, tiszta versenykörnyezet fenntartását mindannyiunk számára.

 

eMAG Marketplace csapata

Changes to the Terms and Conditions

 

We will always seek for solutions to offer you as many development opportunities as possible and to preserve, at the same time, a fair competitive environment, based on healthy principles.

 

We have grouped in this information the most important changes, but it is important for you to read carefully all the clauses in these documents before accepting them, in order to be aware of all the changes. The new conditions will enter into force on the date of acceptance of the Terms and Conditions, either explicit, by agreeing with the Terms and Conditions displayed in your account or implicit, if you don’t accept explicitly, in 15 days term, , calculated from the day of the display using the free days rule (the first and last day will not be part of the count).

 

What we change:

 

Necessary changes for the new locker delivery process:  Updates on Terms and Conditions

·        In the 16th section of Terms and Conditions – PICKING-UP, PROCESSING AND DELIVERY OF THE ORDERS, art 16.20 – 16.24. We have established the responsibilities of each party involved in the process of delivering products to customers. You will need to make sure that you provide customers with all the delivery methods available to them and that you manage the correct issuance of shipping documents.

·        In the case of home deliveries, the responsibility for the delivery of the products lies exclusively with the seller. Thus, you must make sure that in the case of home deliveries, you make them respect the standards of the platform, that you use a reputable courier, integrated in the platform and that you ensure the option to open the package upon delivery. In the case of deliveries to the locker, being a service offered by the eMAG Platform to all customers, your responsibility will be to respect the deadlines for delivering the packages to the courier, according to the information uploaded in the eMAG Marketplace platform.

·        In case of deliveries by locker, eMAG undertakes to ensure the delivery to the Customers of the Products related to the Orders, according to the standards of the eMAG Platform and to the Customers’ requests, to the locker indicated by the Customer, through a reputable eMAG courier. EMAG undertakes to respect the delivery terms uploaded in the eMAG Platform as well as the delivery place indicated in the Customer Order, and the Seller will continue to have the obligation to respect the delivery terms of the parcels to the courier uploaded in the eMAG Marketplace Platform.

 

·        In the 3th section called REGISTRATION CONDITIONS, art 3.2., a further requirement has been added, according to which the Seller must also declare his status as a trader or non-trader.

 

·        In the 5th section called TRADE OF PRODUCTS ON eMAG PLATFORM, art 5.1, to letter c. we added, that contacting the Clients is not possible in order to send transactional messages, to request Product reviews or Seller ratings or to request additional information regarding a review/rating already given by the Client, or to confirm the Order.  Letters o-q, rules of good practice are mentioned in the process of trading and delivery of products. Thus, you will have to ensure the correct packaging and labeling of the products sold and to ensure the delivery methods in the manner in which they were requested by customers. It is also mentioned the seller’s responsibility to ensure the delivery of the parcels to the couriers on the territory of Romania or Hungary, respectively the pick-up of the parcels on the territory of Romania or Hungary for which the client requested the delivery / return in the locker.

Art. 5.2. was extended with the provisions of letter f., according to which eMAG undertakes to ensure the delivery and return of orders for which the Client has requested the delivery and respectively the return via lockers (secure parcel delivery system, accessible on the basis of a code with electronic operating system, which safely stores the parcels, until their pick-up by the Clients offering also the possibility of returning the Products); in any case, the Seller will remain responsible for the Product conformity, proper packaging and labeling of the packages, as well as for their contents, according to the rules found in eMAG Academy, Legal Requirements and Rules of Good Practice section.

 

Updates on PERFORMANCE INDICATORS APPENDIX AND RULES OF CONDUCT PART I – PERFORMANCE INDICATORS we made the following changes:

 

o   1. Parcel tracking coverage, by AWB generated on the eMAG Marketplace Platform for home deliveries by courier (percentage of finalized orders from the total of Finalized Orders with AWB issued and handed over from the eMAG Marketplace Platform) will be at least 98% within current month (ongoing period) and for previous month (previous reference period). This will apply after the courier integration on eMAG Platform is finalized and after eMAG informs the Seller about it.

o   4. Number of claims received by the Seller from Clients (% of the orders  that  have  at  least  one complaint, from the total number of products, related to the finished orders) will be 0 or less than 0,5% (depending on clusters) for the ongoing period (previous month) and for previous reference period (two months before).

o    10. Parcel handover service level (packages delivered by the seller to the courier, in the work schedule set in the Marketplace Platform, based on the pick-up time declared by the courier for the respective locality with AWB generated from the platform). Represents the percentage of AWB handed over to the courier from all AWBs afferent to finalized orders will be at least 90% within the current month (ongoing period) and for previous month (previous reference period).

o   We have added clarification on how to calculate the Return finalization rate indicator, as it is calculated based on the number of return requests received, not the number of products in the order.

o   Updating of the Return rate definition- (the report between the number of returned units by Customers, those that were not shipped to them as well as Products reversed from Completed Orders but without return request and the number of units shipped to Customers part of finished Orders) will not exceed 2% (respectively 15% for Fashion categories: Apparel Man, Apparel Woman, Footwear, Bags & accessories, 5% for Kids Fashion category and 8% for the following categories: Running, Triathlon and Vehicles) for the ongoing period (last month) and for the previous reference period (two months ago) where: The returned products are the products that were received by the Customers, but were later returned for any reason to the Seller, where we have information related to the status of AWBs issued from the Marketplace Platform or total returned products, where we do not have information related to the status of AWBs; Products that have not been shipped to Customers are any products that have not been delivered to Customers for any reason.

PERFORMANCE INDICATOR APPENDIX – PART II – RULES OF CONDUCT, A. – the following rules have been implemented:

The prohibition of the marketing of products with double standard is included in the rules, according to which: products considered identical and traded in other member states of the European Union must not contain any differences than those that may arise as a result of legitimate and objective factors (such as, but not limited to, composition, availability, seasonal nature of raw materials, the right of the trader to offer goods of the same brand in packaging with a different weight and volume in different geographical markets).

Clarifications regarding the trading of products on the eMAG Marketplace platform:

·        In the Terms and Conditions, chapter 5. TRADE OF PRODUCTS ON eMAG PLATFORM, articles o-u.

·        In addition, at the letter r-u., we bring clarifications regarding the quality of the marketed products, double standard and the responsibility of the seller for the correct information of the clients regarding their composition / characteristics.

·        In the Appendix Terms and Conditions, 5. RESTRICTION, SUSPENSION AND TERMINATION OF ACCESS TO THE MARKETPLACE PLATFORM, 5.1, are detailed the measures that can be taken by eMAG Marketplace when receiving claims on eMAG platform related to an identical product marketed in another Member State of the European Union.

·        In the art. 5.1. of the Appendix, it was also clarified that the temporary suspension or inactivation of the Seller may also take place if the obligations and / or statements regarding Ethical Conduct and the Management of Illicit Acts referred to in Annex 3.

·        In the PERFORMANCE INDICATORS APPENDIX AND RULES OF CONDUCT, PART III – ETHICAL CONDUCT AND MANAGEMENT OF ILLICIT ACTS, 1.e. talks about the seller’s responsibility to comply with all economic and financial sanctions in force is specified, and the need to confirm that the products and services sold are not subject to sanctions and are not prohibited by the authorities. We have also clarified the definitions of “sanctions” and that of “target countries and geographical areas” in the Terms and Conditions, 1. DEFINITIONS AND TERMS.

Updates on COMMERCIAL APPENDIX:

·        We have implemented the following rule: EMAG reserves the eMAG reserves the right to initiate Commission post-refunds monthly, quarterly or half-yearly for its Sellers who either fulfil the pre-defined objective criteria and/or they achieve the pre-defined sales targets. 

 

As mentioned, we have grouped in this information the most important changes, but it is important to read carefully the information presented in the legal documents, in order to be aware of all the changes and to be able to comply with the Terms and Conditions.

 

We are confident that these changes, which aim to protect the interests of both customers and sellers, will help us continue to grow in a healthy way together, and will help us provide a fair competitive environment in which everyone wins.

 

eMAG Marketplace

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE